Menjëherë, pasi të bëni pagesën apo porosinë, në email-in tuaj do të merrni një email nga ana jonë me informacione rreth porosisë tuaj dhe llogarisë tuaj, në të njëjtën kohë. Pas një kohe të shkurtër, nga ana jonë, do të merrni gjithashtu edhe informacione dhe të dhënat mbi abonimin tuaj. Gjithsesi, në disa raste, për shkak të ngarkesës së madhe të klientëve, porosive dhe serverave, mund të ndodhë që email-i ynë, me përmbajtje rreth informacioneve të abonimit tuaj, të vonojë për një kohë më të gjatë (jo më shumë se sa 24 orë).

 

Keni ndonjë paqartësi? Na kontaktoni duke klikuar këtu apo duke na dërguar email në: [email protected]