Fatmirësisht, sistemi ynë e lejon rimbursimin apo anulimin e abonimit dhe kthimin e pagesës në një periudhë prej 72 orë për Pakon VIP dhe 48 orë për Pakot Premium dhe Family, pas abonimit dhe pagesës.

Kjo rregullore gjithashtu është e paraqitur në marrëveshjen e përpiluar për abonim, në mes të të dyja palëve; Klientit dhe Ofruesit (MED IPTV).

Tani, për të paraqitur kërkesën për rimbursim / anulim, klikoni këtu për ta hapur faqen e formularit.

Në këtë formular, ju duhet të plotësoni disa të dhëna bazike, në mënyrë që të iu identifikojmë që jeni klient i yni. Ku ju duhet të shënoni:

  • Emri dhe Mbiemri juaj: Shënoni emrin dhe mbiemrin tuaj të cilin e keni shënuar gjatë faturimit përderisa keni bërë abonimin.
  • Email adresa juaj: Shënoni email adresën tuaj me të cilin jeni regjistruar dhe e keni shënuar gjatë faturimit.
  • Pako në të cilën jeni të abonuar: Selektoni pakon në të cilën jeni abonuar.
  • Pajisja juaj: Selektoni pajisjen të cilën e keni selektuar gjatë faturimit përderisa keni bërë abonimin.

  • Mënyrën me të cilën keni bërë pagesën: Klikoni në mënyrën me të cilën keni bërë pagesën: PayPal, Credit Card apo Transfer të Parave (Western Union, MoneyGram, Ria).
  • Numri i Porosisë: Shënoni numrin e porosisë të cilin do ta keni marrur menjëherë pasi keni bërë porosinë dhe pagesën, përkatësisht do ta mund ta shihni në llogarinë tuaj – në kategorinë Porositë.

Tani, nëse keni zgjedhur Transfer të Parave (Western Union, MoneyGram, Ria), përveç Numrit të Porosisë, ju duhet të shënoni edhe Numrin 11 (Ria), 10 (Western Union) apo 8 (MoneyGram) shifror të pagesës, në të njëjtën kohë.

  • Arsyeja se përse dëshironi të anuloni abonimin: Është opsionale dhe mund të shënoni arsyejen apo ndonjë kritikë tuajën, ku sipas jush do të na ndihmojë në të ardhmen që ta përmisojmë atë funksion apo problem.

Klikoni butonin Paraqite Kërkesën për ta paraqitur kërkesën për anulimin e abonimit tuaj tek ne.

Prisni pak kohë derisa njëri nga agjentat tanë të shqyrtojë kërkesën tuaj dhe të vazhdojë procedurat e mëtejshme.

 

Keni ndonjë paqartësi? Na kontaktoni duke klikuar këtu apo duke na dërguar email në: [email protected]