Ky udhëzim do ju tregoj hap pas hapi se si të instaloni dhe ta aktivizoni shërbimin tonë IPTV në pajisjen tuaj PC (Windows) / Linux / Mac.

Pikë së pari, ju duhet të shkarkoni dhe instaloni aplikacionin VLC Media Player në pajisjen tuaj.

Tani, nëse keni:

 

Shkarkoni aplikacionin VLC Media Player duke klikuar këtu, e duke klikuar butonin Download, pasi të jeni futur me sukses në uebsajt.

Klikoni butonin Save File, për ta ruajtur file-in e aplikacionit. (Mund te mos ju shfaqet nje opsion i tille ne shlfetues (browser-a) te tjere).

Prisni derisa të shkarkohet aplikacioni…

Hapeni aplikacionin e shkarkuar duke klikuar në të.

Klikoni butonin Yes, për të filluar procesin e instalimit të aplikacionit.

Klikoni butonin Ok, nëse dëshironi të vendosni gjuhën e aplikacionit Anglisht, apo mund ta ndryshoni atë.

Klikoni butonin Next.

Klikoni butonin Install, për të filluar procesin e instalimit të aplikacionit në pajisjen tuaj.

Prisni derisa të përfundoj procesi i instalimit të aplikacionit…

Klikoni butonin Finish, për ta hapur aplikacionin.

Pasi ta keni hapur aplikacionin VLC Media Player, klikoni në menu-në lartë në të majtë – opsionin Media.

Tani, nën këtë menu, klikoni në opsionin Open Network Stream.

Tani, në hapsirën për URL, shënoni apo vendosni linkun M3U të cilin u’a kemi dërguar në email, apo nga burimi ku na keni kontaktuar.

Prisni derisa të hapen kanalet (mund të zgjasë deri në disa minuta, varësisht nga shpejtësia e internetit të cilin e posedoni).

Shikim të këndshëm…!

 

Keni ndonjë paqartësi? Na kontaktoni duke klikuar këtu apo duke na dërguar email në: [email protected]

 

Pikë së pari, hapeni kompjuterin / laptopin tuaj me sistem operativ Linux (të gjitha versionet), dhe klikoni në 9 pikat e poshtme në të majtë, sikurse nga imazhi i mëposhtëm.
Lartë, në shiritin për kërkim, kërkoni për Terminal.

Pasi ta keni gjetur me sukses, klikoni në të.

Tani, duket se Terminal-i është hapur me sukses.

Tani, pasi Terminal-i është hapur me sukses, në hapsirën për shënim, shënoni ‘sudo apt update‘, sikurse nga imazhi i mëposhtëm.

Shkruani password-in e përdoruesit të kompjuterit.

Pasi procesi i përditësimit ka mbaruar me sukses, në hapsirën për shënim, shkruani ‘sudo apt install vlc‘.

Prisni derisa të mbaroj procesi i instalimit të aplikacionit…

Shënoni ‘vlc‘ për ta hapur aplikacionin VLC Media Player.

Pasi ta keni hapur aplikacionin VLC Media Player, klikoni në menu-në lartë në të majtë – opsionin Media.

Tani, nën këtë menu, klikoni në opsionin Open Network Stream.

Tani, në hapsirën për URL, shënoni apo vendosni linkun M3U të cilin u’a kemi dërguar në email, apo nga burimi ku na keni kontaktuar.

Prisni derisa të hapen kanalet (mund të zgjasë deri në disa minuta, varësisht nga shpejtësia e internetit të cilin e posedoni).

Shikim të këndshëm…!

 

Keni ndonjë paqartësi? Na kontaktoni duke klikuar këtu apo duke na dërguar email në: [email protected]

 

Shkarkoni aplikacionin VLC Media Player duke klikuar këtu, e duke klikuar butonin Download, pasi të jeni futur me sukses në uebsajt.
Tani, pasi të filloj procesi i shkarkimit të aplikacionit, lartë në të djathtë do të shihni një shirit të vogël i cili tregon se aplikacioni po shkarkohet me sukses.

Prisni derisa të mbaroj shkarkimi…

Klikoni në të pasi të jetë shkarkuar me sukses.

Pasi të keni klikuar në të, do të arrini në faqen sikurse nga imazhi i mëposhtëm.

Tani, aplikacionin (file-in) me emrin VLC zhvendoseni në folder-in Applications, sikurse nga imazhi i mëposhtëm.

Prisni derisa të zhvendoset në Folder-in Applications

Pasi aplikacioni VLC të jetë zhvendosur me sukses, tani klikoni në aplikacionin Applications.

Tani, gjeni aplikacionin e sapoinstaluar – aplikacionin VLC Media Player.

Prisni derisa të hapet…

Klikoni butonin Open.

Klikoni butonin No Thanks.

Pasi ta keni hapur aplikacionin VLC Media Player, klikoni në menu-në lartë në të majtë – opsionin Media.

Tani, nën këtë menu, klikoni në opsionin Open Network Stream.

Tani, në hapsirën për URL, shënoni apo vendosni linkun M3U të cilin u’a kemi dërguar në email, apo nga burimi ku na keni kontaktuar.

Prisni derisa të hapen kanalet (mund të zgjasë deri në disa minuta, varësisht nga shpejtësia e internetit të cilin e posedoni).

Shikim të këndshëm…!

 

Keni ndonjë paqartësi? Na kontaktoni duke klikuar këtu apo duke na dërguar email në: [email protected]