Ju mund të paguani pagesën online përmes Kartelës së Kreditit dhe PayPal, duke mos ekspozuar të dhënat e llogarisë suaj fare. Pagesa juaj është shumë e sigurtë, ku të dhënat tuaja janë të enkriptuara me certifikimin e SSL, që do të thotë se të dhënat e pagesës tuaj do vijnë tek ne të enkriptuara gjithashtu. Siguria mbi të gjitha! 🙂

 

Keni ndonjë paqartësi? Na kontaktoni duke klikuar këtu apo duke na dërguar email në: [email protected]