Përgjigja shumë e shkurtë është Jo, pasi që shërbimi ynë bazohet në internet. Nuk kemi seli apo zyre të caktuar, ku mund të vini dhe të bëni pagesën me para në dorë. Të gjitha marrëveshjet në mes të të dyja palëve (shërbimit dhe klientit) kryhen online, ku klienti duhet të iu përmbajë rregullave dhe termeve të marrëveshjes tonë të abonimit.

 

Keni ndonjë paqartësi? Na kontaktoni duke klikuar këtu apo duke na dërguar email në: [email protected]